bilder Från Terrängen – gamla kartor

Kartklipp från den nya kartan (kartritare Markku Virtala):


Gamla kartan över Godby finns som JPEG-fil:

Karta över tävlingsområdet finns även i Kartplatsen , MapAnt och Google Maps. OBS! Träningsförbud i Godby med omnejd!


Terrängbilder från juli 2020:


Träningsförbud i Godby med omnejd