FSO Föreningsträffar

FSO ordnar ännu två föreningsträffar i november. Tillfällena kommer att ordnas som hybrid, vilket betyder att man även kan delta på distans. Datumen för träffarna är 23.11 och 24.11.

Den 24.11 kommer det att vara ett bredare deltagarantal av ÖID – föreningar på träffen och är därför den rekommenderade träffen även för de från Åland.

Mer information finns på FSO:s hemsida.

Är du intresserad? Gå in och anmäl dig via FSO:s hemsida.

Kategorier:
Träning och tävling