Orientering för nybörjare

INTRESSERAD AV ATT PRÖVA PÅ ORIENTERING?

Orientering är en rolig familjesport där både unga som gamla, elit eller motionärer kan delta. Skogsmarken erbjuder ett mjukt underlag där du löper liten risk för ensidiga rörelser med förslitningsskador som följd. Skogen erbjuder även ro för sinnet. Att lära sig orientera med karta och kompass har man nytta av hela livet.

På Åland arrangeras nybörjarskolning för barn och ungdomar i åldern årskurs 1-9 under tiden mars-september. Men det går bra att ”haka på” när som helst. Se kontaktuppgifter till nybörjaransvarige nere på sidan så får du mer information om nybörjarorientering på Åland.

Kurs för vuxna nybörjare

En kurs för vuxna nybörjare och intresserade ordnas årligen. Vill du ha information om när nästa kurs ordnas eller har du frågor kontakta nybörjaransvarige, se nere på sidan.


Tips för unga och gamla nybörjare

Bekanta dig först med grunderna inom orientering ”Så funkar orientering”.

Läs även ”Tips för nybörjare i orientering”.

Lär dig även mer om ”De vanligaste karttecknen”.

Lär dig att passa kartan och använd tumgreppet då du orienterar så blir det enklare. Se instruktionsvideorna nedan:

Passa kartan instruktionsvideo
Tumpgreppet instruktionsvideo

Nybörjaransvarig:

Fredrik Erlandsson
axorientering@gmail.com