Orienteringsträning torsdag 7 april kl. 18

Säsongens första torsdagsträning nu den 7 april, start kl. 18-18:30.

Hamnsundet i Saltvik, Google Maps.

Möjlighet att springa tävlingsbanor från Åland 2-dagars, dag 1 (lördag) och dag 2 (söndag), skärmar och emitenheter finns kvar ute i skogen. De olika banlängderna finns här: https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/banorna/

Den som inte kan delta på torsdagen har möjlighet att hämta karta från klubblokalen. Skärmar finns ute ungefär till påsk.

Kategorier:
Träning och tävling