Påskträning

Den som inte åker på tävling i påsk kan träna på hemmaplan. Träningar finns att hämta i klubblokalen, på bordet. Finns olika banlängder och anvisningar finns också på bordet.

Träningarna finns kvar i skogen under våren och början av sommaren.

Kategorier:
Träning och tävling