Resultat torsdagsträning 5

Torsdagsträning 5, torsdag den 10 juni 2021. Backeberg, Mariehamn. Arrangör: IFK, Frans Erlandsson och Fredrik Erlandsson.

Banorna finns i Livelox. Ladda upp din rutt!

Följande evenemang är ÅM-sprint 29.6. Veckans bana 4 finns ännu ute i Sund. Solbacka och Pettböle banorna med plaströr finns också ute, kartor finns i klubblokalen på bordet.

Kategorier:
Resultat