FSOM på Coronas villkor

Senaste info från FSO om FSOM och sommarens Storläger hittas i senaste Nyhetsbrev från FSO.

Många orienterare inom Svenskfinland lär fundera hur det blir med FSOM och FSO-storläger på Åland i början av augusti. I skrivande stund är det för tidigt att förutse hur samhället och Finland ser ut i augusti. Vi hoppas naturligtvis på att mästerskapen går att ordna planenligt, säkert och tryggt. Arrangörerna smider sina planer och förbereder sig för mästerskap enligt plan. 

Förbundet och arrangörerna på Åland följer tills vidare  noggrant med den samhälleliga utvecklingen. De myndighetsdirektiv som gäller under sommaren och i början av augusti är naturligtvis bindande även för FSOM. I skrivande stund (21.4) sträcker sig myndigheternas begränsningar och uppskjutningen av tävlingssäsong 2020 fram till 13.5. Vi kommer att återkomma med en lägesgranskning i maj, om och när myndigheterna eventuellt förlängt tiden för de rådande begränsningarna alternativt infört ändrade begränsningar, samt om och när SSL eventuellt åter tagit ställning till när tävlingssäsong 2020 väntas kunna påbörjas.

Undertecknad tar gärna emot tankar och åsikter kring FSOM 2020 från förbundets medlemsföreningar och orienterande Svenskfinland. För att framföra FSOM-tankar, kontakta wilhelm.stenbacka@idrott.fi , gärna före mitten av maj.

Kategorier:
FSOM 2020