Ruttbandsorientering (RR)

Torsdag 17/6 kl.18.30 är det ruttbandsträning i Västerkalmare, ett par hundra meter ner på Västerkalmarevägen från Grönbacka, där traktorvägarna korsar stora vägen. Se Google maps .

Obs tiden! Ledare finns på plats kl.18.30-19.30. Träningen leds av Fredrik Erlandsson. Ingen tidtagning.

Kontrollerna och ruttbandet ligger ute i skogen en vecka, kartor finns i en postlåda vid starten.

Två banor finns, en mycket lätt och en ganska lätt. Banorna passar nybörjare (även små barn), eftersom man hela tiden kan få hjälp genom att följa ett långt ruttband genom skogen. Äldre och mer erfarna barn kan fokusera på att springa snabbt i skogen, eller att hitta snabbare genvägar mellan kontrollerna.

Kategorier:
Träning och tävling